Predškolsko

Priprema dece za školu

Obrazovanje
Vaspitanje
Psihomotorna-reedukacija

Rad u grupama


Individualni tretmani


Defektoloska dijagnostika


Defektološki tretmani (reedukcija, logopedski rad, somatopedski rad)


Defektoloski tretmani


Defektološka dijagnostika i procena sposobnosti

Izrada individualnog predškolskog programa i pp-a