Osnovna škola

ORGANIZACIJA NASTAVE

Obrazovni rad u školi se odvija po nastavnom planu i programu osnovnog vaspitanja i obrazovanja, po individualnom obrazovnom planu (IOP2). Nastava se realizuje na srpskom i mađarskom jeziku, u dve smene.

RAZREDNA NASTAVA

Razredna nastava je od I-IV razreda.

RAZREDNA-PREDMETNA NASTAVA

Razredno-predmetna od V-VIII razreda.

ODELJENJA

Broj učenika u odeljenju se kreće od 4-10 učenika

NASTAVNI KADAR

U nastavi su zaposleni defektolozi različitih profila: ologofrenolozi, logopedi, somatopedi.
Predmetni nastavnici: profesori fizičkog vaspitanja i master učitelji.

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak obuhvata učenike od 1-4 razreda u 2 vaspitne grupe i učenike 5. i 6. razreda u 1 grupi (ukupno 30 učenika). Sastav vaspitnih grupa je sačinjen po uzrastu, a radi se na srpskom, mađarskom jeziku i dvojezično. Prioritetni kriterijum za prijem dece u boravak je obuhvat dece individualnim tretmanom i pomoć u učenju. Sekundarni kriterijum je socijalni status deteta bez elementarnih uslova za život. Deca iz boravka imaju obezbeđeno pored užine i kuvani ručak. Radno vreme produženog boravka je od 9:00-13:30 u prvoj i 10:30-15:00 u drugoj smeni.