O nama


Istorijat škole

OISŠ “Dr Svetomir Bojanin” je osnovna i srednja škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju. Ujedno je i jedna od najstarijih škola ovog tipa u Srbiji. Osnovana je 1957. godine, rešenjem ondašnjeg NOO Subotica. Rad je započela u trošnoj maloj zgradi u Zagrebačkoj ulici pod nazivom “Žarko Zrenjanin”. U početku škola je imala sedam odeljenja osnovnoškolskog uzrasta. Vremenom se broj učenika povećavao zahvaljujući brizi i radu na otkrivanju ovakve dece na široj teritoriji opštine. Sa napretkom škole došlo je i do promene naziva, te 2021. godine škola dobija ime po čuvenom dečijem psihijatru i jednom od utemeljivača neuropsihologije razvojnog doba.Ko je prof. dr Svetomir Bojanin?

Prof. dr Svetomir Bojanin jedan je od utemeljivača neuropsihologije razvojnog perioda i znameniti dečiji psihijatar. Stručna javnost ga poznaje, pored ostalog, i kao profesora koji je uveo predmet neuropsihologija na Univerzitetu u Beogradu i predavao ga na Defektološkom i Medicinskom fakultetu. Profesor Bojanin je u oblast psihijatrije dece i omladine uneo čitav niz novina: Socijalno- psihijatrijski pristup u psihijatriji razvojnog doba, stručnu oblast “Reedukacija psihomotorike” ili “Tretman pokretom”, ukazao je na oblast disharmoničnog razvoja i opisao kliničku sliku “razvojne konstruktivne dispraksije”, a u polju rada sa decom sa autizmom je postavio temelje savremenog pristupa.Profesor Bojanin je godinama aktivan i u polju humanitarnog- milosrdnog rada pa sa tim ciljem svoje stručne savete pruža i u Pravoslavnom pastirsko-savetodavnom centru Srpske Pravoslavne Crkve Arhiepiskopije beogradsko-karlovačkeOrganizacija rada

Škola je organizovana tako da obuhvata sve razvojne uzraste: predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski.
Obrazovni rad u osnovnoj školi odvija se po nastavnom planu i programu osnovnog vaspitanja i obrazovanja, s tim što svaki učenik ima individualni obrazovni plan (IOP2). Rad sa decom u osnovnoj, srednjoj školi i predškolskoj grupi se izvodi na srpskom i mađarskom jeziku. Specifičnost škole jesu nastavnici u individualnom tretmanu logopedi, reedukatori, somatopedi, specijalni pedagozi koji rade u moderno opremljenim kabinetima i sobi za stimulaciju psihomotornog razvoja. Škola pruža dodatnu defektološku podršku (logopeda i reedukatora) deci iz redovnih škola. Tim za otvorena vrata pruža podršku roditeljima učenika koji pohađaju redovne škole. Ovaj tim čine defektolog-oligofrenolog, logoped, somatoped, specijalni pedagog i psiholog.

Direktor škole je Miodrag Stankov, diplomirani defektolog-specijalni pedagog.
Struktura zaposlenih

Osnovna i srednja škola ''Svetomir Bojanin'' zapošljava 82 radnika.
Nastavno osoblje čine:
Defektolozi različitih profila (oligofrenolozi, logopedi, somatopedi)
Predmetni nastavnici (profesori fizičkog, master učitelji)
Stručnjaci različitih profila

Vannastavno osoblje čine:
Stručna služba: psiholog
pedagog
specijalni pedagog