Kontakt


Kontakt podaci škole:

Ulica: Ivana Gorana Kovačića 14, Subotica

Telefon: 024/553-037

Mejl: skolasbojanin@gmail.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Kontakt osoba: Boris Živkov

Telefon: 024/553-037

Mejl: skolasbojanin@gmail.com