Detinjstvo veliki praznik

1 / 1

Osim u raznovrsnim aktivnostima u školi, koje priređujemo našim učenicima, trudimo se da budemo u toku sa savremenom defektologijom. Ove godine smo uzeli učešće na Danima defektologa na Zlatiboru, prestavivši uslove za rane tretmane u našoj školi. Pogledajte video i o njemu prosudite sami, svaka reč bila bi suvišna i nedovoljna da opiše emociju koja nas pokreće, zato doživite je sa nama.