6.mart - Evropski dan govorno jezičke terapije - Evropski dan logopeda

1 / 2
2 / 2

Suštinska ideja obeležavanja Evropskog dana logopeda je da se prevencija poremećaja komunikacije može steći razmenom znanja i iskustava logopeda širom Evrope. Iz tog razloga članice Evropske asocijacije logopeda svake godine na ovaj dan diskutiju o jednoj temi iz oblasti poremećaja komunikacije.

Tema ovogodišnja Evropskog dana logopeda je „ Govorno jezička terapija tokom života“- vrednost i uticaj profesije Logopedska sekcija OiSŠ“Dr Svetomir Bojanin“ će ovaj jubilej obeležiti prezentacijom na temu „Afazije“ Komunikacija je sve! Govorno jezička terapija je ključna!