EVROPSKI DAN LOGOPEDA

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Danas je Evropski dan logopeda!Ovaj dan( 6.mart 2021.)je posvećen Telepraksi u logopediji-pružanju usluga putem telekomunikacionih i informacijskih tehnologija.Logopedska sekcija škole je obeležila svoj dan izložbom poruka dece i učenika vezanim za logopede i njihov rad i prigodnim materijalima.

Danas je Evropski dan logopeda!Ovaj dan( 6.mart 2021.)je posvećen Telepraksi u logopediji-pružanju usluga putem telekomunikacionih i informacijskih tehnologija.Logopedska sekcija škole je obeležila svoj dan izložbom poruka dece i učenika vezanim za logopede i njihov rad i prigodnim materijalima.

Danas je Evropski dan logopeda!Ovaj dan( 6.mart 2021.)je posvećen Telepraksi u logopediji-pružanju usluga putem telekomunikacionih i informacijskih tehnologija.Logopedska sekcija škole je obeležila svoj dan izložbom poruka dece i učenika vezanim za logopede i njihov rad i prigodnim materijalima.