6. mart- Evropski dan govorno- jezičke terapije ili Dan logopeda

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Evropska asocijacija logopeda je 2004 godine označila 6.mart evropskim danom logopedske terapije, u cilju podizanja svesti o postojanju čitavog niza komunikacijskih smetnji i njihovog delovanja na opšte funkcionisanje osoba.Takođe je istakla važnost i neminovnost postojanja logopedske profesije kao i potrebu pružanja različitih vidova i načina pomoći - terapeutskog delovanja.
Poruka asocijacije je da razmena iskustava u logopedskom radu (terapeutski i saznajni) na teritoriji Evrope, može uticati na uspešniju prevenciju komunikacijskih poremećaja.

Tema ovogodišnjeg evropskog Dana logopeda je: „Smetnje čitanja i pisanja“

Sam termin logopedija predstavlja složenicu skovanu od grčkih reči logos, što znači reč i paideia u značenju obrazovanje, vaspitanje, znanje.
Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije, pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani sa produkcijom govora, percepcijom i produkcijom oralnog i pisanog jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije (definicija Evropskog Udruženja logopeda-CPLOP).

Logoped je stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije i njihovog tretmana, i to: poremećaja artikulacije, razvojnih govorno-jezičkih poremećaja, razvojnih poremećaja školskih veština (disleksija,disgrafija), mucanja, afazija i srodnih poremećaja (dizartrija, apraksija, agnozija, akalkulija), poremećaja glasa,kao i poremećaja komunikacijskih sposobnosti kod osoba koje imaju potrebu za posebnom podrškom (osobe sa mentalnomometenošću, cerebralnom paralizom, autizmom, senzornim deficitima, oštećenjima i cerebralnim promenama)

Logopedi naše škole svoj vaspitno obrazovni i terapeutski rad, obavljaju kao nastavnici u Individualnom tretmanu, na dva nastavna jezika (srpski i mađarski), a zajedničke aktivnosti sprovode u okviru Logopedske sekcije.

Logopedsku sekciju čine 5 logopeda od kojih se 3 logopeda (2 na srpskom i 1 na mađarskom nastavnom jeziku) nalaze na radnim mestima pružanja podrške deci i učenicima same škole, kao nastavnici u Individualnom tretmanu, a 2 logopeda pružaju dodatnu logopedsku podršku deci predškolske ustanove i učenicima iz masovnih škola opštine Subotica.

Što se tiče formalnog obrazovanja logopeda, važno je istaći da su pitanju visokoobrazovani kadrovi (diplomirani logoped, profesor defektolog logoped, master logoped), koji se permanentno obrazuju i edukuju i prate i sprovode novine u logopedskom radu.

Svoj rad logopedi obavljaju u kabinetima, a škola poseduje 3 logo kabineta koji su dobro opremljeni savremenim tehničkim i didaktičkim sredstvima i materijalima (asistivna tehnologija) i koji uz jednu prijatnu atmosferu, omogućuju kvalitetan i terapeutski rad.

Dodatnom logopedskom podrškom su obuhvaćena deca i učenici subotičkih osnovnih škola i predškolska ustanova “ Naša radost“. Podršku pružaju dva logopeda koje finansira lokalna samouprava .Tretmani se izvode u kabinetima naše škole. Logopedi pružaju podršku i stručnim službama škole, vaspitačima, učiteljima i nastavnicima i učestvuju u izradi IOP-a i sl..